Bạn có 3 thông báo mới

Kiếm tiền từ nội dung
Chia sẻ doanh thu từ nội dung của bạn
Mời bạn bè thích FanPage
Facebook TriThucTV

Tại sao người giàu càng giàu và người nghèo mãi nghèo ... 2 người, một người giàu và một người nghèo, bạn sẽ thấy cách họ xử lý tình huống thất bại ra sao.
Thật đúng vậy, trường học phạt khi ta sai. Đó là lý do vì sao có rất nhiều người không dám thừa nhận mình sai, không dám thất bại.

Đang tải bình luận...